ฝ่ายบริหาร

นายไพรัตน์ ธุระธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา