ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวลักษมี ทองเกลี้ยง
ขอแสดงความยินดี กับ
                         นางสาวลักษมี ทองเกลี้ยง
                        คะแนน 86.67 มาตรฐานเหรียญทอง
      การแข่งขันทักษะสาขาพื้นฐาน ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
ในการแข่งขันทักษะงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 43 
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,12:06   อ่าน 101 ครั้ง