ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี กับ นายไพศาล เสตรา และ นางสาวกวินสุดา ช่วงสม
ขอแสดงความยินดี กับ
   นายไพศาล เสตรา และ นางสาวกวินสุดา ช่วงสม
                        คะแนน 78 มาตรฐานเหรียญเงิน
      การแข่งขันทักษะสาขาประมง ทักษะพื้นฐานทางการประมง 
ในการแข่งขันทักษะงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 43 
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,12:13   อ่าน 97 ครั้ง