ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกั (อ่าน 110) 20 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ(Smart Aquaculture (อ่าน 153) 14 มี.ค. 66
(อ่าน 85)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอัจฉริยะ(Smart Aquaculture)ด้วยวิธีอิเล็กทร (อ่าน 131) 25 ก.พ. 66
ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 127) 21 ก.พ. 66
แบบรายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (อ่าน 164) 26 ม.ค. 66
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 183) 26 ม.ค. 66
ลิงก์สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 115) 23 ม.ค. 66
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 132) 23 ม.ค. 66